Beste Nieuwerbrugse bedrijven, Nieuwerbruggers met een bedrijf, Nieuwerbruggers en iedereen die de Sinterklaasintocht in Nieuwerbrug een warm hart toedraagt,

Net als voorgaande jaren willen wij heel graag de Sinterklaas intocht en het feest in het Wierickehuis in Nieuwerbrug organiseren. Dit kunnen wij echter niet zelf financieren, dus dat is niet mogelijk ZONDER financiële steun van bedrijven uit ons dorp Nieuwerbrug.

Het zou heel erg jammer zijn als het dit jaar voor het laatst zou zijn. Help ons de Sinterklaas intocht en feest in Nieuwerbrug organiseren!

Als tegenprestatie zal uw bedrijfsnaam vermeld worden op onze website www.sintnieuwerbrug.nl en in het maandblad de Nieuwsbrug, zodat iedereen zal weten wie de intocht van Sinterklaas mede mogelijk gemaakt hebben.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op onderstaande rekening: NL82RABO 0110 143 922, t.n.v. Sinterklaas Comité, onder vermelding van : Sinterklaas 2018.

Namens alle kinderen en vrijwilligers willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage.

Sinterklaascomité Nieuwerbrug,

Sylvia Kroone en Lianne Verhagen

Categorieën: Sponsoring